Adrianus van Otterloo

Adrianus van Otterloo

In het werk van Adrianus van Otterloo speelt, zoals bij veel bekende kunstenaars de confrontatie met de omgeving een grote rol. Die omgeving, die al dan niet tijdelijk is, is de bron van waaruit alles geput kan worden. Zo was dat eens, zo’n twintig jaar geleden, de stad Schiedam waar zeefdrukken ontstonden: lineaire woonblokken, grauwachtig in kleur gezet, een verkeersbord, een trapportaal. Vooral zijn reizen vanuit het oude Europa naar andere continenten waaronder Australië en Azië hebben zijn inspiratie-horizonten verlegd.